Đề cương ôn tập giữa học kì I môn Toán Lớp 7 - Sách Cánh diều - Năm học 2022-2023

docx 3 trang Hòa Bình 13/07/2023 240
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập giữa học kì I môn Toán Lớp 7 - Sách Cánh diều - Năm học 2022-2023", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_cuong_on_tap_giua_hoc_ki_i_mon_toan_lop_7_sach_canh_dieu.docx

Nội dung text: Đề cương ôn tập giữa học kì I môn Toán Lớp 7 - Sách Cánh diều - Năm học 2022-2023

  1. ĐỀ CƯƠNG ễN TẬP GIỮA HỌC Kè I – NĂM HỌC 2022-2023 MễN TOÁN 7 PHẦN I: ĐẠI SỐ Bài 1: Thực hiện phộp tớnh 2 11 5 13 36 3 5 a) 0,5 b) 12 : 24 41 24 41 4 6 9 5 4 2 4 1 6 2.6 2 .18 c) 2 : . 17 d) 2 8 3 2 5 2 .6 5 13 5 13 1 3 1 1 3 1 1 e) : : f) : : 1 11 8 11 5 33 5 15 6 5 3 15 2 2 25 2 7 9 g) 64 2 3 7 1,69 3 h) 2,25 4 2,15 3 . 1 16 6 16 Bài 2 : Tớnh giỏ trị của cỏc biểu thức sau 1 2 12 5 1 12 5 12 1 1 a) A 2 b) B . . .12 5 7 13 7 13 17 7 17 7 17.7 2 2 1 1 13 1 2 2 c) C 2 : 3 d) D 3 6 36 5 5 5 0 3 2 40 39 3 1 1 2 1 2 2 2 .3 e) E 2 3. 2 .4 2 : .8 f) F : 13 15 9 2 2 3 3 8 .9 Bài 3 : So sỏnh: a) 224 và 316 b) 5300 và 3500 c) 23000 và 32000 d) 16 11 và 32 9 Bài 4 : Tỡm x , biết: a) 2x 1,4 1,5 3x 0 b) 2x 2x 4 544 1 4 1 1 c) x d) 2x 5 20 5 2 2 2x 1 1 P4 1,6 e) f) F 2x : 0 3 4 5 4 x 343 7 x 3 3 g) h) 125 5 12 x 3 Bài 5 : Tỡm x , biết: a) x 1 2x 1 0 b) x2 1 12x 5 x 2 2x 1 c) 2x 4 x 2 5 d) 5 3 Bài 6 : Tỡm số tự nhiờn x sao cho: 1 2 a) 2x 2x 3 72 b) 9 : 27x c) 5x 2511 81 Bài 7 : Tỡm x nguyờn để cỏc số hữu tỉ sau cú giỏ trị nguyờn: x 5 x 2 2x 7 5x 9 a) A b) B c) C d) D x x 1 x 1 x 3 5 a 1 Bài 8 : Tỡm số nguyờn a sao cho: . 2 5 4 Trang 1
  2. d) Kẻ AK  Dx K Dx . Chứng minh ba điểm H, A, K thẳng hàng. Bài 5 : Cho hai gúc kề bự xã Oz và ãyOz . Gọi Om, On lần lượt là tia phõn giỏc của xã Oz và ãyOz . a) Chứng minh Om  On b) Lấy điểm A Ox , kẻ tia At / /On . Chứng minh Om  At . c) Tia At cắt tia Oz tại E . Chứng minh Oã AE Oã EA Bài 6 : Cho hỡnh vẽ bờn, biết a  c và b  c a) Hai đường thẳng a và b như thế nào với nhau? Vỡ sao? b) Biết Aˆ 60. Tớnh số đo gúc Bˆ Bài 7 : Cho hỡnh vẽ sau: Biết AB / /CD,CD / /EG, Aˆ 40, Eˆ 50 . a) Tớnh ãACD b) Tớnh ãACE Bài 8 : Cho ABC cú Aˆ 60, Bˆ 80, AD là tia phõn giỏc của gúc A D BC . Từ D vẽ đường thẳng song song với AB cắt AC tại M . Từ M vẽ MK song song với AD K BC . a) Tỡm số đo ãADM b) So sỏnh số đo Mã KC và Bˆ c) Vẽ tia phõn giỏc của gúc AMD cắt AD tại N . Chứng tỏ rằng MN vuụng gúc với AD Bài 9 : Cho đường thẳng xy , lấy điểm O thuộc xy . Trờn nửa mặt phẳng bờ là xy vẽ tia Oz sao cho xã Oz 50 . Lấy điểm B trờn tia Oy . Trờn cựng nửa mặt phẳng bờ xy chứa tia Oz vẽ tia Bt sao cho tảBy 130 . a) Chứng tỏ Oz / /Bt b) Vẽ OH vuụng gúc với Bt (H thuộc Bt) , chứng minh rằng OH  Oz . c) Vẽ tia Om và Bn lần lượt là cỏc tia phõn giỏc của xã Oz và xảBt . Chứng minh Om / /Bn Bài 10: Xem hỡnh vẽ, cho biết a / /b và c  a . a) Đường thẳng c cú vuụng gúc với đường thẳng b khụng? Vỡ sao? b) Cho đường thẳng d cắt hai đường thẳng a và b tại A và B . Cho biết à A1 115 . Tớnh số đo gúc B2 , B3. c) Gọi Ax và By lần lượt là tia phõn giỏc của cỏc gúc A! và B3 . Chứng minh: Ax / /By Trang 3