Đề cương ôn thi học kì II môn Toán Lớp 7 - Sách Cánh diều

doc 4 trang Hòa Bình 13/07/2023 400
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn thi học kì II môn Toán Lớp 7 - Sách Cánh diều", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_cuong_on_thi_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_7_sach_canh_dieu.doc

Nội dung text: Đề cương ôn thi học kì II môn Toán Lớp 7 - Sách Cánh diều

  1. ÔN THI HK2 7.1 Trắc nghiệm x a 1/ Cho tỉ lệ thức ( các tỉ số đều có nghĩa). Khẳng định đúng là: y b x x a x x a x x a x x a . A. B. C. D. y y b y y b y y b y y.b 2/ Giả sử x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, x1; x2 là hai giá trị khác nhau của x và y1; y2 là hai giá trị tương ứng của y. Biết y1 – x1 = 7 và x2 = – 4; y2 = 3, giá trị của x1; y1 là: A. x1 = –28; y1 = 21 B. x1 = –3; y1 = 4 C. x1 = –4; y1 = 3 D. x1 = 4; y1 = –3. 3/ Giá trị của biểu thức x + 2x2y – y2 tại x = –1 và y = –1 là: A. 0 B. –4 C. 2 D. –2. 4/ Cho tam giác ABC. Khẳng định đúng là: A. AB + BC AB C. AB + BC > AC D. AB + BC = AC. 5/ Cho tam giác ABC có AH ⊥ BC (H ∈ BC) thì A. AB > AH B. BH = CH C. AB AB > AC B. AB > BC > AC C. AC > AB > BC D. BC > AC > AB
  2. x y y z ; 10 5 2 3 và x + 4z = 320 x y x y 10 5 20 10 y z y z Có 2 3 10 15 x y z x 4z 320 4 20 10 15 20 60 80 x = 80; y = 40; z = 60 Bài 2. A: “ Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là số lẻ và chia hết cho 3”. Là " mặt 3 chấm" B: “ Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là số có một chữ số”. Là " mặt 1 chấm" C: “ Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là số tròn trăm”. Biến cố này không xảy ra D: “ Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là số chia cho 4 dư 1”. Là " mặt có 5 chấm" a) Biến cố A, B, D là biến cố chắc chắn Biến cố C là biến cố không thể. 2 1 1 b) P(A) = 6 ; P(B) = A6 ; P (D) = 6 P(C) = 0 Bải 3. K D E O B C M a) Bµ Cµ 67,50 Bµ Cµ µA AC AB BC