Đề luyện thi cuối học kì II môn Toán Lớp 7 - Sách Cánh diều

docx 1 trang Hòa Bình 13/07/2023 320
Bạn đang xem tài liệu "Đề luyện thi cuối học kì II môn Toán Lớp 7 - Sách Cánh diều", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_luyen_thi_cuoi_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_7_sach_canh_dieu.docx

Nội dung text: Đề luyện thi cuối học kì II môn Toán Lớp 7 - Sách Cánh diều

  1. LUYỆN THI CUỐI KỲ 2 – TOÁN 7- ĐỀ 12 I. TRẮC NGHIỆM 4 12 Câu 1.Từ tỉ lệ thức , ta có thể lập được đẳng thức nào? 5 15 A.4.12 = 5.15 B. 4.15 = 5.12 C.4.5 =12.15 D. 12.4 = 15.5 Câu 2. Tính chất nào sau đây là đúng? a c e a c e a c e a c e a c a c a c a c A. B. C. D. b d f b d f b d f b d f b d b d b d b d Câu 3. Biểu thức đại số nào sau đây biểu thị chu vi hình vuông có cạnh bằng x (cm) A.4x B. 4+x C. x.x D. (4+x).2 Câu 4. Đa thức nào sau đây là đa thức một biến? A. x3 2y 1 B. y2 5z 3 C. x2 2x 5 D. xyz xy2 Câu 5. Trong các số -3; -2; 2; 3 số nào là nghiệm của đa thức x2 6x 9 ? A. Số -3 B. Số -2 C. Số 2 D. Số 3 Câu 6. Bậc của đa thức - x2 5x 2 6x3 2x5 là: A. 8 B. 5 C. 6 D. 2 Câu 7.Giá trị của biểu thức A = 3x2 2x 9 tại = 1 là: A. -10 B. 10 C. 13 D. Một kết quả khác Câu 8. Gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc 6 mặt cân đối. Xác suất để gieo được mặt 1 chấm là: 1 1 1 1 A. B. C. D. 3 5 6 2 Câu 9.Cho ∆ = ∆ 푃, biết cạnh AB = 5 cm và Aˆ 50 . Hãy chọn phương án đúng. A. AB = NP = 5 cm B. AB = MP = 5cm C. Aˆ Mˆ 50 D. Aˆ Pˆ 50 Câu 10. Bộ ba đoạn thẳng nào sau đây có thể là số đo ba cạnh của một tam giác? A. 3 cm; 4 cm; 6 cm. B. 3 cm; 3 cm; 6 cm. C. 1 cm; 4 cm; 6 cm. D. 3 cm; 2 cm; 5 cm. Câu 11.Cho hình vẽ sau: Em hãy chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau: A. OM> OH B.ON>OH C. ON > OM D. OH>OM Câu 12. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: "Ba đường trung trực của tam giác giao nhau tại một điểm. Điểm này cách đều của tam giác đó" A. Hai cạnh B. Ba cạnh C. Ba đỉnh D. Cả A, B đều đúng II. TỰ LUẬN Câu 13. Trong dịp hè, hai bạn An và Bình cùng trồng hoa trong chậu để bán. Bạn An trồng được 8 chậu hoa, bạn Bình trồng được 5 chậu hoa. Hai bạn bán được tổng cộng 1,3 triệu đồng, hai bạn quyết định chia số tiền tỉ lệ với số chậu hoa đã trồng được. Tính số tiền mỗi bạn nhận được. Câu 14. Cho các đa thức: A(x) 3x3 5x 3 2x2 ; B(x) 2x 5x3 1 x2 a) Sắp xếp các hạng tử của đa thức A(x), B(x) theo lũy thừa giảm của biến. b) Tính A(x) + B(x)? ; c)Tính A(x) - B(x)? Câu 15. Gieo một con xúc xắc 6 mặt cân đối. Tính xác suất của các biến cố sau. A:“Xuất hiện mặt có 2 chấm”. B:“Xuất hiện mặt có số chấm chia hết cho 7”. Câu 16. Cho tam giác ABC cân tại A, ( < 900). Gọi H là trung điểm BC. a/ Chứng minh ABH ACH b/ Chứng minh AH là đường trung trực của BC. c/ Trên tia đối của tia HA lấy điểm I sao cho HA = HI. Chứng minh : IC//AB và C· AH C· IH