Đề cương ôn tập cuối học kì 2 môn Toán Lớp 7 - Sách Cánh diều

docx 3 trang Hòa Bình 13/07/2023 240
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập cuối học kì 2 môn Toán Lớp 7 - Sách Cánh diều", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_cuong_on_tap_cuoi_hoc_ki_2_mon_toan_lop_7_sach_canh_dieu.docx

Nội dung text: Đề cương ôn tập cuối học kì 2 môn Toán Lớp 7 - Sách Cánh diều

  1. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HK2 MÔN TOÁN 7 I. TRẮC NGHIỆM: Hãy khoanh tròn chữ cái trước đáp án đúng nhất Câu 1: Kết quả phép tính -12x3 :3x là A. 4x2 B. 8x2 C. 4x2 D.10x2 Câu 2: Giá trị biểu thức 4x + 3 tại x = -2 là A. 11 B. -11 C. 5 D. -5 Câu 3: Cho A x 2x2 3x –1 ; B x 2x –1. Tại x 1, đa thức A(x) – B(x) có giá trị là A. 3 B. 2 C. 1 D. 0 Câu 4: Viết biểu thức đại số biểu thị nửa hiệu của hai số a và b 1 A. a b B. (a b) C. a.b D. a b 2 Câu 5: Đơn thức nào sau đây cùng bậc với đơn thức 2x6? A. 3x2 B. 2x C. 32x6 D. 2x Câu 6: Bậc của đa thức Q 5x3 2x 10 là A. 3 B. 1 C. 10 D. 6 Câu 7: Gieo một con xúc xắc được chế tạo cân đối. Tìm xác suất để số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là 4. 1 A. 2 B. 6 C. 1 D. 6 Câu 8: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: "Trọng tâm của một tam giác cách mỗi đỉnh một khoảng bằng . độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy". 2 3 A. B. C. 3 D. 2 3 2 Câu 9: Cho tam giác ABC biết AB = 8cm, BC = 6 cm, AC = 9cm thì µ µ µ µ µ µ A. B A C B. A B C µ µ µ µ µ µ C. B A C D. B C A Câu 10: Số mặt của hình lập phương là? A. 4 mặt B. 6 mặt. C. 5 mặt. D. 8 mặt. Câu 11: Trực tâm của tam giác là điểm đồng quy của A. ba đường trung tuyến. B. ba đường phân giác. C. ba đường cao. D. ba đường trung trực. Câu 12: Trong tam giác DEF, gọi M là trung điểm của EF khi đó DM gọi là A. đường cao. B. đường trung tuyến. C. đường phân giác. D. đường trung trực. Câu 13: Gọi A là biến cố “Trong điều kiện thường, nước đun đến 100 0C sẽ sôi”. Ta gọi A là biến cố A. không thể. B. ngẫu nhiên. C. chắc chắn. D. đồng khả năng. Câu 14: Thể tích hình hộp chữ nhật bằng
  2. II. TỰ LUẬN: Câu 1. Thực hiện các phép tính sau: a) (8x3 + 4x2 - 12x): 2x b)(2x4 - 3x3 - 3x2 + 6x - 2):(x2 - 2) c) 18x3 + 24x2 - 12x :3x ( ) d) x3 - 8 : x - 2 ( ) ( ) Câu 2. Cho hai đa thức A x 5x3 3x 1 x và B x 5x3 2x 1 2x x2 2 a) Thu gọn hai đa thức A(x) và B(x) b) Tính M = A(x) + B(x) c) Tìm nghiệm của đa thức M. Câu 3. Cho tam giác DEF cân tại D với đường trung tuyến DI ( I EF) a) Chứng minh ΔDEI = ΔDFI. b) Các góc DIE và góc DIF là những góc gì ? Vì sao ? Câu 4. Người ta làm một cái hộp có dạng hình hộp chữ nhật bằng bìa với chiều dài 20 cm, chiều rộng 14 cm và chiều cao 15 cm. a) Tính thể tích của cái hộp. b) Tính diện tích bìa dùng để làm cái hộp Câu 5. Có một mảnh tôn hình tròn cần đục một lỗ ở tâm. Làm thế nào để xác định được tâm của mảnh tôn đó? Hết