Đề cương ôn thi học kì I môn Toán Lớp 7 - Sách Cánh diều

docx 2 trang Hòa Bình 13/07/2023 220
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn thi học kì I môn Toán Lớp 7 - Sách Cánh diều", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_cuong_on_thi_hoc_ki_i_mon_toan_lop_7_sach_canh_dieu.docx

Nội dung text: Đề cương ôn thi học kì I môn Toán Lớp 7 - Sách Cánh diều

  1. BÀI TẬP ÔN HKI-TOÁN 7-LẦN 2 3 5 1 5 5 1 2 2 1 0 3 2 3 Câu 1: Tính : 1) : : . 2) . 1 2018 . 3) 2 9 11 22 9 15 3 5 4 8 8 2 1 2 1 2 17 8 4 5 3 3 4) .33 .8 5) 6) 7) 8: 6 : 5 3 5 3 7 7 7 7 21 5 5 15 3 5 2 0 16 2 .9 2 5 6 9 8 17 8) . ( 8) 2018 . 9) 7 4 10) 11) : 8 25 6 .4 13 13 13 17 9 9 2 2 1 49 15 4 12 7 9 12 203.( 49)2 12) 2 13) : : 14) 3 4 3 3 64 11 13 17 11 13 17 14 .5 3 2 5 1 1 5 2 3 1 1 A = : : B = 3 . 0,25 3 1 4 3 11 4 3 11 4 2 2 2 3 5 1 5 1 12 3 25 7 6 C  : ; D= 3 4 7 28 6 3 37 21 37 14 7 2 3 21 1 3 9 x 5 Câu 2: Tìm x: 1) .x 2) x 3) x + 1 = 4,5 . 4) . 5 10 5 2 4 20 x 1 2 7 3 5 4 1 1 1 5) x. . 6) 1 x 7) x : 2 : 8) x 25 2 3 9 9 2 3 3 4 3 2 3 1 5 19 1 5 2 5 7 2 9) x 5,6 10) x : : 11) x 12) : x 13) 2x 3 25 2 2 4 8 4 4 3 8 12 3 1 2 2 1 4 x 2 3 3 1 1 1 3 9 14) x 15) 16) 0,5.x : 1 17) x 3 15 3 5 2 7 2 7 5 2 4 CÂU 3: Cho DABC có AB = AC ; D là điểm bất kì trên cạnh AB . Tia phân giác của góc A cắt cạnh DC ở M , cắt cạnh BC ở I a) Chứng minh CM = BM. b) Chứng minh AI là đường trung trực của đoạn thẳng BC . c) Từ D kẻ DH  BC H BC .Chứng minh B· AC 2 ·BDH . Câu 4: Cho tam giác ABC có AB = AC và tia phân giác góc A cắt BC ở H. a) Chứng minh ABH ACH b) Chứng minh AH  BC c) Vẽ HD  AB (D AB) và HE  AC (E AC) . Chứng minh: DE // BC Câu 5: Cho tam giác ABC, có góc A = 900. Tia phân giác BD của góc ABC ( D AC ). Trên BC lấy E sao cho BE=BA, ED cắt BA tại K a/ Chứng minh ABD = EBD b/ c/m DA = DE và góc ABC = góc EDC c/ Kẻ AH vuông với BC. c/m AH //DE. Câu 6:Cho tam giác ABC vuông tại B. a) Tính số đo góc A, biết Cµ 400 b) Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD=AB. Tia phân giác của góc BAC cắt BC tại E. Chứng minh: ABE ADE c) Chứng minh: BE=DE