Đề luyện thi cuối học kì II môn Toán Lớp 6 - Sách Cánh diều - Đề 1

docx 1 trang Hòa Bình 13/07/2023 340
Bạn đang xem tài liệu "Đề luyện thi cuối học kì II môn Toán Lớp 6 - Sách Cánh diều - Đề 1", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_luyen_thi_cuoi_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_6_sach_canh_dieu_de.docx

Nội dung text: Đề luyện thi cuối học kì II môn Toán Lớp 6 - Sách Cánh diều - Đề 1

  1. LUYỆN THI CUỐI KỲ 2 – TỐN 6 – ĐỀ 1 I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: 5 5 10 20 10 Câu 1. Kết quả của phép trừ là: A. 0 B. C. D. 27 27 27 27 0 3 19 23 Câu 2. Viết hỗn số 5 dưới dạng phân số là: A. 15 B. C. 3 D. 4 4 4 23 4 5 1 5 10 5 5 Câu 3. Kết quả của phép chia : là: A. B. C. D. 6 2 3 6 12 6 Câu 4. Gĩc bẹt là gĩc cĩ số đo bằng: A. 900 B. 1000 C. 1800 D. 1200 Câu 5 Gĩc vuơng là gĩc cĩ số đo bằng: A. 1000 B. 900 C. 1800 D. 600 Câu 6 Gĩc nhỏ hơn gĩc vuơng gọi là gĩc: A. Gĩc tù ; B. Gĩc bẹt ; C. Gĩc nhọn ; D. Gĩc vuơng 3 3 2 11 Câu 7: Trong 4 ví dụ sau, ví dụ nào khơng phải phân số : A. B. C. D. 4 7 0 17 2 7 4 25 4 Câu 8: Phân số bằng phân số là: A. B. C. D. 7 2 14 75 49 15 3 Câu 9: Cho biết số x thích hợp là: A. 20 B. -20 C. 63 D. 57 x 4 20 10 4 2 1 Câu 10: Phân số tối giản của phân số là: A. B. C. D. 140 70 28 14 7 Câu 11: Nếu tung một đồng xu 10 lần liên tiếp, cĩ 6 lần xuất hiện mặt S thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S là: 10 10 5 3 A. B. C. D. 6 5 3 5 1 5 21 1 5 Câu 12: Kết quả của phép nhân 5. là: A. B. C. D. 4 20 4 20 4 I.PHẦN TỰ LUẬN: Câu 13 Thực hiện phép tính : a/ ( 13 + 49) – ( 13 – 135 + 49) b/ [93 - (20 - 7)] : 16 5 2 5 12 5 7 5 5 20 8 21 c/   . d/ 7 11 7 11 7 11 13 7 41 13 41 5 x Câu 14 Tìm x biết : a/ 3.x + 17 = 92 b/ 8 16 Câu 15 Một lớp học cĩ 40 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 20% số học sinh cả lớp; Số 3 học sinh trung bình bằng số học sinh cịn lại. 8 a/ Tính số học sinh mỗi loại của lớp; b/Tính tỷ số phần trăm của số học sinh khá so với số học sinh cả lớp Câu 16: Cho gĩc xOy = 500 và điểm M nằm trong gĩc đĩ. Qua M kẽ đường thẳng d lần lượt cắt Ox, Oy tại A, B a/ Vẽ hình b/ Nêu vị trí điểm M đối với 2 điểm A và B 5 5 5 5 Câu 17: Thực hiện phép tính : S = 2.5 5.8 8.11 17.20