Đề luyện thi cuối học kì I môn Toán Lớp 6 - Sách Cánh diều - Đề 12

docx 1 trang Hòa Bình 13/07/2023 320
Bạn đang xem tài liệu "Đề luyện thi cuối học kì I môn Toán Lớp 6 - Sách Cánh diều - Đề 12", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_luyen_thi_cuoi_hoc_ki_i_mon_toan_lop_6_sach_canh_dieu_de.docx

Nội dung text: Đề luyện thi cuối học kì I môn Toán Lớp 6 - Sách Cánh diều - Đề 12

  1. LUYỆN THI HK 1 – TOÁN 6 -CD- ĐÊ 12 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1. Gọi A là tập hợp các chữ số của số 2002 thì : A. A = { 2;0}B. A= {2;0; 0;2}C. A = { 2}D. A = {0} Câu 2. Cho M 56 x x ¥ , để M M7 thì x bằng : A. 40 B. 42 C. 44 D. 45 Câu 3. Tập hợp các số tự nhiên là ước của 16 là: A. {2 ; 4 ; 8}.B. {2 ; 4 ; 8 ; 16}. C. {1 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 16}.D. {1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16}. Câu 4. Số nào sau đây là hợp số: A. 11 B. 13 C. 15 D. 17 Câu 5. Kết quả phép tính 38 : 34 dưới dạng một lũy thừa là: A.34 B. 312 C.332 D. 38 Câu 6. Kết quả của phép tính:125 ( 75) 210 là: A. 160 B. 260 C.90 D. 90 Câu 7. Kết quả phép tính 18 : 32. 2 là: A. 18 B. 4 C.1 D. 12 x+1 Câu 8. Số tự nhiên x thỏa mãn 2021 = 2021 là A. x 2021 B. x 1 C. x 0 D. x 2020 Câu 9. Số M 58 chia hết cho9 . Khi đó bằng: A. 0 B. 5 C. 10 D. 20 Câu 10. Kết quả phân tích số 240 ra thừa số nguyên tố là : A. 22.32.5 B. 2.3.5.6 C. 24.15 D. 24.3.5 Câu 11. Trong hình chữ nhật có: A. Bốn góc bằng nhau và bằng 90 B. Hai đường chéo vuông góc C. Bốn cạnh bằng nhau D. Bốn góc bằng nhau và bằng 60 Câu 12. Cho hình bình hành ABCD . Khẳng định nào sau đây là không đúng? A. Góc A bằng gócC C. Góc D bằng góc B B. Góc A bằng góc D D. AB DC II. PHẦN TỰ LUẬN Bài 1 : a) Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 1 và không vượt quá 9 bằng hai b) Cho biết các phân tử sau đây thuộc hay không thuộc tập hợp A: 0; 2 ; 5 ; 10 Bài 2 : Thực hiện phép tính ( Tính nhanh nếu có thể). a) 27.121 – 87.27 73.34 b) 125 – (125 167) + ( 167 28 ) c/ 104 :103 [(23 34 ).35 ]0 12010 d) {175 [3.(5.24 52.2) 40]}:53 Bài 3: Tìm số tự nhiên x , biết: a) 156 – x 61 82 b) 4.2x 3 125 c) 70 x , 84 x vµ x > 8 Bài 4 : Một tủ sách khi xếp thành từng bó 8 quyển,12 quyển,15 quyển thì vừa đủ bó.Tìm số sách đó, cho biết số sách trong khoảng từ 400 đến 500 quyển. Bài 5 : Một khu vườn có kích thước như hình bên. a) Tính diện tích cả khu vườn. b) Người ta định dùng một phần ba phần đất ABCG để làm chỗ để dụng cụ làm vườn và họ muốn lát những viên gạch chống trượt có dạng hình vuông có cạnh là 50cm để lát chỗ để dụng cụ. Cần dùng bao nhiêu viên gạch như thế? Biết rằng diện tích các mối nối và sự hao hụt là không đáng kể