Đề kiểm tra chất lượng giữa kì II môn Toán Lớp 7 - Sách Cánh diều - Năm học 2022-2023 - Phòng GD và ĐT Thành phố Ninh Bình (Có đáp án)

pdf 5 trang Hòa Bình 13/07/2023 220
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng giữa kì II môn Toán Lớp 7 - Sách Cánh diều - Năm học 2022-2023 - Phòng GD và ĐT Thành phố Ninh Bình (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_chat_luong_giua_ki_ii_mon_toan_lop_7_sach_canh_d.pdf

Nội dung text: Đề kiểm tra chất lượng giữa kì II môn Toán Lớp 7 - Sách Cánh diều - Năm học 2022-2023 - Phòng GD và ĐT Thành phố Ninh Bình (Có đáp án)

  1. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ II THÀNH PHỐ NINH BÌNH NĂM HỌC 2022-2023. MÔN TOÁN 7 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề gồm 13 câu, 02 trang) Phần I – Trắc nghiệm (2,0 điểm) Hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng trong mỗi câu sau vào bài làm. Câu 1. Một nhóm học sinh gồm 6 bạn đi đến một quán nước để mua các loại nước uống và được ghi lại trong bảng như sau: Nước mía Nước chanh dây Nước chanh muối Nước dứa Nước mía Nước chanh dây Số loại nước uống được mua là: A. 5. B. 4. C. 3. D. 2. Câu 2. Cân nặng của 6 bạn học sinh trong nhóm được Minh ghi vào bảng sau: Tên học sinh Anh Minh Hùng Dũng Khang Lan Cân nặng (kg) 45 50 525 55 53 43 Trong bảng trên, cân nặng của bạn bị ghi nhầm là: A. Anh. B. Minh. C. Hùng. D. Lan. Câu 3. Cho =ABCMNP thì khẳng định không đúng là: A. ACNP= . B. ABMN= . C. AM= . D. PC= . Câu 4. Cho tam giác ABC có AB= 4 cm, AC=7 cm, BC=9 cm thì: A. AB . B. BC . C. CA . D. AB= . Câu 5. Gieo một con xúc sắc đồng chất một lần thì xác suất xuất hiện mặt 6 chấm là: 1 1 2 1 A. . B. . C. . D. . 4 2 3 6 Câu 6. Tam giác ABC cân tại A, cạnh AB = 5cm thì độ dài cạnh AC là: A. 5 cm. B. 2,5 cm. C. 7,5 cm. D. 10 cm. Câu 7. Bộ ba giá trị là độ dài ba cạnh của một tam giác: A. 4 cm, 2 cm, 6 cm B. 4 cm,3 cm,6 cm C. 4 cm,1 cm,6 cm D. 3 cm,3 cm,6 cm Câu 8. Cho hình vẽ dưới đây thì khẳng định không đúng là:
  2. 3 Câu 13 (1,0 điểm) Một sợi dây thép dài 1,2 m. Cần đánh dấu trên sợi dây thép đó hai điểm để khi uốn gập nó lại tại hai điểm đó sẽ tạo thành một tam giác cân có một cạnh dài 30 cm. Em hãy mô tả các cách đánh dấu hai điểm trên sợi dây thép. Hết./. Thí sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: Số báo danh PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM THÀNH PHỐ NINH BÌNH ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ II Năm học: 2022 - 2023. MÔN TOÁN 7 (Hướng dẫn chấm gồm 02 trang) I. Hướng dẫn chung: - Dưới đây chỉ là hướng dẫn tóm tắt của một cách giải. - Bài làm của học sinh phải chi tiết, chặt chẽ, tính toán chính xác mới được điểm tối đa. - Bài làm của học sinh đúng đến đâu cho điểm tới đó. - Nếu học sinh có cách giải khác hoặc có vấn đề phát sinh thì tổ chấm trao đổi và thống nhất cho điểm nhưng không vượt quá số điểm dành cho câu hoặc phần đó. II. Hướng dẫn chấm và biểu điểm: I. TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu đúng được 0,25 điểm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án B C A B D A B D II. TỰ LUẬN: (8,0 điểm) Câu Nội dung Điểm 1) Bảng số liệu thống kê tốc độ tăng trưởng chỉ số giá tiêu dùng(CPI) các năm giai đoạn 2016-2021: Năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 9 1,0 CPI (%) 2,66 3,53 3,54 2,79 3,23 1,84 (2,5 điểm) 2) Năm có CPI trung bình lớn nhất là năm 2018 : 3,54% 0,25 Năm có CPI trung bình nhỏ nhất là năm 2021 : 1,84% 0,25 3) CPI trung bình của các năm từ 2016 đến 2021 là : 2,66+ 3,53 + 3,54 + 2,79 + 3,23 + 1,84 17,59 X= = 2,93 1,0 66 1) Tập hợp M gồm các kết quả có thể xảy ra khi bút màu được rút ra là: 10 M = {xanh, đỏ, vàng, da cam, tím, trắng, hồng} 0,5 (1,0 2) Số phần tử của tập hợp M là 7 điểm) 1 Xác suất biến cố “Màu được rút ra là vàng” là: 0,5 7
  3. 5 45cm 45cm 0,25 30cm