Đề kiểm tra giữa học kì I môn Giáo dục công dân Lớp 7 - Sách Cánh diều - Năm học 2022-2023

docx 9 trang Hòa Bình 13/07/2023 220
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kì I môn Giáo dục công dân Lớp 7 - Sách Cánh diều - Năm học 2022-2023", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_giua_hoc_ki_i_mon_giao_duc_cong_dan_lop_7_sach_c.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra giữa học kì I môn Giáo dục công dân Lớp 7 - Sách Cánh diều - Năm học 2022-2023

  1. I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức Hệ thống lại kiến thức cơ bản của bài 1 đến bài 3 ở 4 cấp độ nhận thức là nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao như sau: + Nhận biết được các truyền thống quê hương + Nêu được ý nghĩa của truyền thống quê hương + Vận dụng để liên hệ truyền thống tốt đẹp của địa phương em. + Nêu được một số truyền thống tốt đẹp của quê hương em + Nêu được khái niệm của di sản văn hóa vật thể và phi vật thể + Nêu được biểu hiện của việc bảo vệ di sản văn hóa + Thực hành việc bảo vệ di sản văn hóa + Phê phán những biểu hiện hủy hoại di sản văn hóa. + Nêu được khái niệm quan tâm, thông cảm, chia sẻ + Biểu hiện của quan tâm, thông cảm, chia sẻ + Thực hành được việc quan tâm, thông cảm, chia sẻ. + Nhận xét, đánh giá sự quan tâm, thông cảm, chia sẻ của bản thân và những người xung quanh. 2. Năng lực * Năng lực chung: + Tự chủ và tự học: Tự sắp sếp thời gian ôn tập kiến thức đã học để chủ động trong quá trình kiểm tra. + Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đọc đề, phân tích đề ở từng phần, câu cụ thể để tự tổng hợp tri thức đã chiếm lĩnh giải quyết vấn đề liên quan đến nội dung đề nhằm đạt kết quả cao trong bài kiểm tra. * Năng lực chuyên biệt: Điều chỉnh hành vi: Nhận thức được chuẩn mực hành vi bằng cách trang bị kiến thức cần thiết, phù hợp để nhận thức, quản lí, tự bảo vệ bản thân. Đánh giá hành vi của bản thân và của người khác thông qua nội dung đã được học. 3. Phẩm chất: - Nhân ái: Biết cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, học yếu. - Trách nhiệm: Biết bảo vệ và phát huy truyền thống quê hương, có trách nhiệm
  2. V. BẢNG ĐẶC TẢ DÀNH CHO ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II Số câu hỏi theo mức độ đánh giá Mạch Chủ đề Vận TT nội Mức độ đánh giá Nhận Thông Vận dụng dung biết hiểu dụng cao Nhận biết: - Nhận biết được các truyền thống tốt đẹp của quê hương 4 TN Thông hiểu: Giáo 1. Tự hào - Hiểu được ý nghĩa của 1 dục truyền việc phát huy truyền 1/2TL Đạo thông quê thống tốt đẹp của quê đức hương hương. Vận dụng: + Vận dụng để liên hệ truyền thống tốt đẹp của địa phương em. 1/2TL
  3. Số câu hỏi theo mức độ đánh giá Mạch Chủ đề Vận TT nội Mức độ đánh giá Nhận Thông Vận dụng dung biết hiểu dụng cao + Nêu được khái niệm quan tâm, thông cảm, chia sẻ + Biểu hiện của quan tâm, thông cảm, 3. Quan chia sẻ tâm, thông 4 TN 1 TL cảm, chia + Thực hành được sẻ việc quan tâm, thông cảm, chia sẻ. + Nhận xét, đánh giá sự quan tâm, thông cảm, chia sẻ của bản thân và những người xung quanh. 12 TN 1/2 Tổng 1,5 TL 1 TL TL Tỉ lệ % 30 35 20 15 Tỉ lệ chung 30% 70%
  4. D. Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Câu 7: Di sản văn hóa bao gồm? A. Di sản văn hóa vật thể,di vật. B. Di sản văn hóa vật chất và di vật. C. Di sản văn háo vật thể và phi vật thể. D. Di sản văn hóa tinh thần và di tích. Câu 8: Di sản văn hóa phi vật thể là: A. Sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học. B. Sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học C. Di tích lịch sử văn hóa. D. Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Câu 9: Hành động nào dưới đây thể hiện sự quan tâm, cảm thông chia sẻ ? A. Giúp đỡ người khác khi thấy việc đó đem lại lợi ích cho bản thân B. Tỏ thái độ thờ ơ trước khó khăn mất mát của người khác C. Khích lệ động viên, an ủi khi bạn bè, người thân gặp khó khăn D. Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người khác để trục lợi cho bản thân Câu 10: Giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, hoạn nạn theo khả năng của mình là A. trung thực. B. khiêm tốn. C. chia sẻ. D. tiết kiệm. Câu 11: Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác? A. Giúp đỡ những người gặp khó khăn. B. Chế giễu, trêu chọc bạn bị tật. C. Gen ghét, đố kị với người khác. D. Dũng cảm nhận lỗi khi làm sai. Câu 12: Chia sẻ là sự cho đi hay giúp đỡ người khác theo A. khả năng của mình. B. nhu cầu của mình. C. sở thích của mình. D. mong muốn của mình. Phần II: Tự luận (7 điểm) Câu 1: (2,5đ) ? Em hãy nêu một số truyền thống của địa phương em ? Nêu những việc nên làm để phát huy truyền thống quê hương ? Câu 2: (2,5đ) Tình huống Vào những ngày lễ lớn, mẹ Trang thường có thói quen mặc áo dài và luôn cảm thấy tự hào khi khoác lên mình bộ trang phục truyền thống này. Nhưng Trang lại tỏ thái độ chê bai vì cho rằng áo dài nước mình rất quê mùa và không hợp mốt thời trang hiện đại với ngày nay. a. Theo em, suy nghĩ của Trang là đúng hay sai? Tại sao? b. Nếu là bạn của Trang, em sẽ nói như thế nào với Trang?
  5. tiếp. - Người cho đi sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ sẽ luôn cảm 0,5 thấy vui vẻ, được mọi người xung quanh yêu quý, tôn trọng. =>Có như vậy, gia đình mới êm ấm, hạnh phúc, xã hội mới văn mình, tốt đẹp.