Bản đặc tả, ma trận và đề kiểm tra học kì I môn Giáo dục công dân Lớp 7 - Cánh diều

docx 6 trang Hòa Bình 13/07/2023 280
Bạn đang xem tài liệu "Bản đặc tả, ma trận và đề kiểm tra học kì I môn Giáo dục công dân Lớp 7 - Cánh diều", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxban_dac_ta_ma_tran_va_de_kiem_tra_hoc_ki_i_mon_giao_duc_cong.docx

Nội dung text: Bản đặc tả, ma trận và đề kiểm tra học kì I môn Giáo dục công dân Lớp 7 - Cánh diều

  1. BẢNG ĐẶC TẢ DÀNH CHO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Số câu hỏi theo mức độ đánh giá Mạch Chủ đề Vận TT Mức độ đánh giá Nhận Thông Vận nội dung dụng biết hiểu dụng cao 1 Giáo dục Nhận biết: Đạo đức - Nhận biết được hành vi tích cực, tự giác. Thông hiểu: 6TN - Hiểu được Những việc làm thể hiện tính tích 1. Học tập cực, tự giác. tự giác, tích 1/4TL cực
  2. Số câu hỏi theo mức độ đánh giá Mạch Chủ đề Vận TT Mức độ đánh giá Nhận Thông Vận nội dung dụng biết hiểu dụng cao 12 Tổng TN+ 1 TL 1/2 TL 1/2 TL 1TL Tỉ lệ % 30+10 30 20 10 70% 30% Tỉ lệ chung KHUNG MA TRẬN DÀNH CHO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Mức độ nhận thức Tổng Mạch Nhận Vận dụng Tổng TT nội Chủ đề Thông hiểu Vận dụng Tỉ lệ biết cao điểm dung TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 1. Giáo Nội dung1: dục Đạo Học tập tự 6 1/4 đức giác, tích cực 1/4câu 6 câu 2 câu câu Nội dung 2 1 1/2 2+1/4 1/4câu 1/2câu 2câu 5 2: Giữ chữ tín câu câu câu câu 2. Giáo Nội dung 1: 4 2/4 dục kinh 2/4câu 4câu 3 Quản lí tiền câu câu tế Tổng 12 1 1 1/2 1/2 12 3 10
  3. A. chi tiêu thoải mái, vượt khả năng thanh toán. B. mua nhiều hàng hiệu để chứng tỏ “đẳng cấp”. C. chỉ tiêu các khoản cần thiết, tránh lãng phí. D. mua mọi thứ mà bản thân mình thích. Câu 12: (NB) Để tạo nguồn thu nhập, mỗi người có thể tìm cho mình một công việc phù hợp với A. độ tuổi, sở thích và điều kiện. B. mức lương, môi trường, độ tuổi. C. môi trường, mức lương cần. D. sở thích, độ tuổi làm việc. Phần II: Tự luận (7 điểm) Câu 1: (VDC) (1đ) ? Em hãy cho biết thế nào là chữ tín ? Nêu một ví dụ về giữ chữ tín ? Câu 2: (TH) (3đ) Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào dưới đây? Vì sao? a/ Ý kiến A: Chỉ các bạn học giỏi mới cần tự giác, tích cực trong học tập. b/ Ý kiến B: Chỉ cần hứa, không cần làm. c/ Ý kiến C: Quản lí tiền là việc của người trưởng thành, không phải là của học sinh. d/ Ý kiến D: Quản lí tiền là việc cần thiết. Câu 3 : (TH) (3đ) Bà M mở cửa hàng bán trái cây nhập khẩu. Lúc đầu, bà M bán trái cây có xuất xứ rõ ràng. Tuy nhiên, sau nhiều lần có người nói với bà nhập thêm trái cây không rõ xuất xứ cho rẻ, mẫu mã đẹp mà thu lợi nhuận cao, nên bà đã nghe theo. a/ Việc bán trái cây không rõ xuất xứ như lúc đầu của bà M có liên quan như thế nào đến giữ chữ tín? Vì sao? (2đ) b/ Hành vi của bà M có thể ảnh hưởng như thế nào đến khách hàng và việc kinh doanh?(1đ) HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN GDCD 7 I. Phần trắc nghiệm: 3 điểm (Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm/câu) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp A B C C D B A B C A C B án II. Phần tự luận: (7 điểm) Câu Đáp án Điểm