Đề kiểm tra giữa học kì I môn Giáo dục địa phương Lớp 7 - Năm học 2022-2023 - Trường THCS Bảo Linh

doc 3 trang giangpham 25/12/2022 80780
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kì I môn Giáo dục địa phương Lớp 7 - Năm học 2022-2023 - Trường THCS Bảo Linh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_giua_hoc_ki_i_mon_giao_duc_dia_phuong_lop_7_nam.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra giữa học kì I môn Giáo dục địa phương Lớp 7 - Năm học 2022-2023 - Trường THCS Bảo Linh

  1. TRƯỜNG THCS BẢO LINH ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI Năm học: 2022 - 2023 Môn: Giáo dục địa phương 7 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) A. MA TRẬN ĐỀ Cấp độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Nội dung Thái Nêu những đóng Nguyên từ góp tiêu biểu của thế kỷ X nhân dân Thái đến đầu Nguyên trong thế kỷ XVI cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước từ đầu thế kỷ X đến đầu thế kỷ XVI Số câu 1 1 Xếp loại Đ Đ Văn hóa Trình bày những Viết đoạn văn nêu truyền nét tiêu biểu trong các biện pháp cần thống. văn hóa truyền làm để bảo tồn và thống của địa phát huy văn hóa phương. truyền thống của địa phương. Số câu 1 1 2 Xếp loại Đ Đ Đ Tổng số câu 1 1 1 3 Xếp loại Đ Đ Đ Đ B. ĐỀ KIỂM TRA Câu 1: Hãy nêu những đóng góp tiêu biểu của nhân dân Thái Nguyên trong cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước từ đầu thế kỷ X đến đầu thế kỷ XVI. Câu 2: Hãy trình bày những nét đặc sắc tiêu biểu trong văn hóa truyền thống của nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên? Câu 3: Viết đoạn văn (khoảng 15 dòng) nêu các biện pháp cần thiết để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của địa phương.
  2. truyền thống của địa phương. Xếp loại + Đạt: Viết được đoạn văn đảm bảo theo yêu cầu. + Chưa đạt: Chưa viết được đoạn văn hoặc viết đoạn văn nhưng chưa nêu được các biện pháp cần thiết để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của địa phương. Bảo Linh, ngày tháng 10 năm 2022 DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN NGƯỜI RA ĐỀ Trương Hữu Cảnh Lăng Tiến Dũng