Đề khảo sát chất lượng giữa học kì I môn Khoa học tự nhiên Lớp 6 - Sách Cánh diều - Năm học 2022-2023 - Phòng GD và ĐT Nông Cống (Có đáp án)

doc 4 trang Hòa Bình 13/07/2023 1360
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng giữa học kì I môn Khoa học tự nhiên Lớp 6 - Sách Cánh diều - Năm học 2022-2023 - Phòng GD và ĐT Nông Cống (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_khao_sat_chat_luong_giua_hoc_ki_i_mon_khoa_hoc_tu_nhien_l.doc

Nội dung text: Đề khảo sát chất lượng giữa học kì I môn Khoa học tự nhiên Lớp 6 - Sách Cánh diều - Năm học 2022-2023 - Phòng GD và ĐT Nông Cống (Có đáp án)

  1. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I NÔNG CỐNG Năm học: 2022- 2023 Môn: Khoa học tự nhiên - Lớp 6 (Thời gian làm bài: 90 phút) Họ và tên học sinh: Lớp: Trường THCS: Số báo danh Giám thị Giám thị Số phách Điểm Giám khảo Giám khảo Số phách I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau: Câu 1. Cho các vật thể: Vi khuẩn, đôi giày, con cá, con mèo, máy bay. Những vật thể sống trong các vật thể đã cho là: A. Vi khuẩn, đôi giày, con cá. B. Vi khuẩn, con cá, con mèo. C. Con cá, con mèo, máy bay. D. Vi khuẩn, con cá, máy bay. Câu 2 :Cấu trúc cơ thể theo tổ chức từ thấp đến cao là: A. Mô Cơ quan Tế bào Cơ thể sống B. Hệ cơ quan Mô Tế bào Cơ thể sống. C. Tế bào Mô Cơ quan Hệ cơ quan Cơ thể sống. D. Cơ thể sống Hệ cơ quan Cơ quan Mô Tế bào. Câu 3: Khoa học tự nhiên không bao gồm lĩnh vực nào sau đây? A. Vật lý học. B. Hóa học và sinh học. C. Khoa học Trái Đất và Thiên văn học. D. Lịch sử loài người. Câu 4: Để đo khối lượng của một vật ta dùng dụng cụ nào? A. Thước kẹp. B. Thước đo chiều dài. C. Cân đồng hồ. D. Kính lúp. Câu 5. Vật thể nhân tạo là A.Cây lúa. B.Cái cầu. C.Mặt trời. D.Con sóc. Câu 6. Các chất sau chất nào ở thể rắn. A. Dây đồng, kim cương B. Đường, dầu ăn C. Muối ăn, rượu D. Than gỗ, oxygen II. TỰ LUẬN (7,0 điểm) Câu 1:(1,5 điểm). a, Khi nào tế bào nào có khả năng phân chia? Sự phân chia của tế bào gọi là gì? b, Tế bào thực vật khác tế bào động vật ở những điểm nào? c, Từ 1 tế bào phân chia liên tiếp ba lần thì sinh ra bao nhiêu tế bào con? Câu 2:(2,5 điểm). a, Khi quan sát hình vẽ một tế bào thành phần nào giúp em xác định đó là tế bào nhân sơ hay tế bào nhân thực? b, Nêu thành phần cấu tạo và chức năng của mỗi thành phần trong tế bào? c, Tại sao nói nhân là thành phần quan trọng nhất của tế bào? Câu 3. (1,0 điểm): Để quan sát kiểu gân của một chiếc lá, em sử dụng loại dụng cụ nào? Nếu cách sử dụng loại dụng cụ đó. Câu 4. (0,5 điểm): Viết tên lĩnh vực thuộc khoa học tự nhiên nghiên cứu mỗi đối tượng sau. Đối tượng nghiên cứu Lĩnh vực thuộc khoa học tự nhiên a. Sinh vật và sự sống trên Trái Đất b. Vũ trụ c. Trái Đất d. Vật chất, năng lượng và sự biến đổi của chúng trong tự nhiên e. Chất và sự biến đổi các chất trong tự nhiên Câu 5. (1,5 điểm) a. Nêu tính chất vật lí của oxygen? Oxygen có tầm quan trọng như thế nào? b. Vì sao đồ dùng bằng sắt khi được bôi dầu mỡ sẽ không bị gỉ?
  2. HƯỚNG DẪN CHẤM I. Trắc Nghiệm: Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án B C D C B A II.PHẦN TỰ LUẬN Câu Nội dung Điểm 1 a, Mỗi tế bào lớn lên đến một kích thước nhất định sẽ phân 0,5 chia thành hai tế bào con. Quá trình này còn được gọi là sự sinh sản của tế bào. b, Tế bào thực vật khác tế bào động vật ở các thành phần sau: 0,5 Thành tế bào, không bào, lục lạp. c, Từ 1 tế bào phân chia liên tiếp ba lần thì sinh ra 8 TB con 0,5 2 a, Khi quan sát hình vẽ một tế bào thành phần giúp em xác định đó là tế 0,5 bào nhân sơ hay tế bào nhân thực đó là nhân Tế bào nhân thực có nhân và các bào quan có màng Tế bào nhận sơ có vùng nhân, cấu tạo đơn giản và thường có khích thước nhỏ b, Cấu tạo cơ bản của tế bào gồm có 3 phần chính - Màng tế bào: bao bọc tế bào chất và tham gia vào quá trình trao đổi 0,5 chất giữa tế bào và môi trường. - Tế bào chất là vùng nằm giữa màng tế bào và nhân hoặc vùng nhân, 0,5 là nơi xảy ra phần lớn các hoạt động trao đổi chất của tế bào. - Nhân hoặc vùng nhân là nơi chứa vật chất di truyền, là trung tâm 0,5 điều khiển các hoạt động của tế bào c, Nói nhân là thành phần quan trọng nhất của tế bào vì Nhân là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của TB 0,5 Câu 3. (1,0 điểm) 0,5 điểm