2 Đề ôn thi giữa học kì II môn Toán Lớp 6 - Sách Cánh diều

docx 1 trang Hòa Bình 13/07/2023 420
Bạn đang xem tài liệu "2 Đề ôn thi giữa học kì II môn Toán Lớp 6 - Sách Cánh diều", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docx2_de_on_thi_giua_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_6_sach_canh_dieu.docx

Nội dung text: 2 Đề ôn thi giữa học kì II môn Toán Lớp 6 - Sách Cánh diều

  1. LUYỆN THI GK 2 TOÁN 6 – CD – ĐỀ1 I.TRẮC NGHIỆM Câu 1: Trong tập hợp số nguyên, tập hợp các ước của 4 là: A. {1; 2; 4; 8} ; B. {1; 2; 4} ; C. {-4; -2; -1; 1; 2; 4} ; D. {-4; -2; -1; 0; 1; 2; 4} 3 2022 7 3 Câu 2: Phân số nào sau đây là phân số tối giản? A. B. C. D. 6 2023 14 9 Câu 3: Tích 2 . 5 2 bằng: A. 20 B. 20 C. 50 D. 50 Câu 4: Trong các cách viết sau đây, cách viết nào không cho ta phân số ? 0,5 3 0 1 A. B. C. D. 4 13 8 9 7 7 7 13 7 Câu 5: Số đối của là: A. B. C. D. 13 13 13 7 13 Câu 6: Góc nào sau đây là góc nhọn? A. 900 B. 600 C. 1200 D. 1800 II. TỰ LUẬN: 1 2 2 5 1 1 1 1 Bài 1 Thực hiện phép tính: a) ; b) c) P 8 3 6 6 2 6 12 90 2 11 7 18 12 Bài 2: Tìm x, biết: a) x ; b) x . 5 15 18 29 29 Bài 3: Trong thùng có 160 lít xăng, người ta lấy ra lần thứ nhất 30% và lần thứ hai là 1 số lít xăng còn lại. 4 Lần thứ ba lấy ra nhiều hơn lần hai là 12 lít. a) Hỏi trong thùng còn bao nhiêu lít xăng?; b) Vẽ biểu đồ cột biểu thị số xăng lấy ra mỗi lần. Bài 4: Cho điểm O thuộc đường thẳng xy. Trên tia Ox lấy điểm M sao cho OM = 6cm. Trên tia Oy lấy điểm N sao cho ON=2,4cm. a) Tính độ dài đoạn MN. b) Gọi A, B lần lượt là trung điểm của OM và ON.Tính độ dài đoạn thẳng AB? LUYỆN THI HK 2 TOÁN 6 – CD – ĐỀ1 I.TRẮC NGHIỆM Câu 1: Trong tập hợp số nguyên, tập hợp các ước của 4 là: A. {1; 2; 4; 8} ; B. {1; 2; 4} ; C. {-4; -2; -1; 1; 2; 4} ; D. {-4; -2; -1; 0; 1; 2; 4} 3 2022 7 3 Câu 2: Phân số nào sau đây là phân số tối giản? A. B. C. D. 6 2023 14 9 Câu 3: Tích 2 . 5 2 bằng: A. 20 B. 20 C. 50 D. 50 Câu 4: Trong các cách viết sau đây, cách viết nào không cho ta phân số ? 0,5 3 0 1 A. B. C. D. 4 13 8 9 7 7 7 13 7 Câu 5: Số đối của là: A. B. C. D. 13 13 13 7 13 Câu 6: Góc nào sau đây là góc nhọn? A. 900 B. 600 C. 1200 D. 1800 II. TỰ LUẬN: 1 2 2 5 1 1 1 1 Bài 1 Thực hiện phép tính: a) ; b) c) P 8 3 6 6 2 6 12 90 2 11 7 18 12 Bài 2: Tìm x, biết: a) x ; b) x . 5 15 18 29 29 Bài 3: Trong thùng có 160 lít xăng, người ta lấy ra lần thứ nhất 30% và lần thứ hai là 1 số lít xăng còn lại. 4 Lần thứ ba lấy ra nhiều hơn lần hai là 12 lít. a) Hỏi trong thùng còn bao nhiêu lít xăng?; b) Vẽ biểu đồ cột biểu thị số xăng lấy ra mỗi lần. Bài 4: Cho điểm O thuộc đường thẳng xy. Trên tia Ox lấy điểm M sao cho OM = 6cm. Trên tia Oy lấy điểm N sao cho ON=2,4cm. a) Tính độ dài đoạn MN. b) Gọi A, B lần lượt là trung điểm của OM và ON.Tính độ dài đoạn thẳng AB?