Giáo án Lớp Lá - Làm quen với chữ cái a, ă, â - Trường PTCS Sơn Lập

ppt 25 trang giangpham 25/12/2022 3940
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp Lá - Làm quen với chữ cái a, ă, â - Trường PTCS Sơn Lập", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptgiao_an_lop_la_lam_quen_voi_chu_cai_a_a_a_truong_ptcs_son_la.ppt

Nội dung text: Giáo án Lớp Lá - Làm quen với chữ cái a, ă, â - Trường PTCS Sơn Lập

  1. Đề Tài: Làm quen với chữ cái : a, ă ,â Giáo viên : Ma Lý Hiếu Lớp : 5- 6 tuổi Đơn vị: Trường PTCS Sơn Lập
  2. Phần II Ai nhanh hơn So sánh giống và khác nhau giữa a - ¨ - ©
  3. CHƠI CÁC TRÒ CHƠI VỚI CHỮ CÁI