Đề kiểm tra cuối học kì II môn Hoạt động trải nghiệm Lớp 6 - Cánh diều - Năm học 2022-2023 - Trường THCS Nguyễn Khắc Viện

doc 3 trang Hòa Bình 13/07/2023 260
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì II môn Hoạt động trải nghiệm Lớp 6 - Cánh diều - Năm học 2022-2023 - Trường THCS Nguyễn Khắc Viện", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_ii_mon_hoat_dong_trai_nghiem_lop_6_c.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra cuối học kì II môn Hoạt động trải nghiệm Lớp 6 - Cánh diều - Năm học 2022-2023 - Trường THCS Nguyễn Khắc Viện

  1. HĐTN,HN: SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ TIẾT 33 : KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CỐI KỲ II Ngày dạy: 5/5/2023 I. Ma trận đề thi học kì 2 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 Vận dụng Cấp độ Đơn vị kiến thức Thông Vận Vận Tên chủ đề Nhận biết Cộng hiểu dụng dụng thấp cao Nhận biết được trách nhiệm của con Chủ đề 7: người với thiên Câu 2 Cuộc sống nhiên, xây dựng ý Câu 2 Câu 5 Câu 3 4 câu (TL) quanh ta thức bảo vệ thiên nhiên và cộng đồng xung quanh. Số câu: 1 1 1 1 4 câu Số điểm: 0.5 0,5 0,5 3 4,5 điểm Tỉ lệ %: 5% 5% 5% 30% 45% - Nguyên liệu, công cụ làm nên những sản phẩm nghề truyền thống. - Hiểu được những Chủ đề 8: giá trị của các nghề Câu 1 Câu 1 Con đường Câu 4 4 câu trong xã hội và có Câu 6 (TL) tương lai thái độ tôn trọng đối với các ngành nghề khác nhau. - Có hiểu biết về an toàn lao động. Số câu: 2 1 1 4 câu Số điểm: 1 0,5 4 5.5điểm Tỉ lệ %: 10 5% 40% 55% Tổng số 2 câu 1 câu câu 3 câu 2 câu 8 câu 1,0 3 điểm Tổng số 1,5 điểm 4,5 điểm 10 điểm điểm điểm 15% 45% 100 10% 30% Tỉ lệ % II. Đề thi học kì 2 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6
  2. III. Đáp án đề thi học kì 2 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 sách Cánh Diều I. Phần trắc nghiệm Câu 1 C 0,5 điểm Câu 2 A 0,5 điểm Câu 3 D 0,5 điểm Câu 4 C 0,5 điểm Câu 5 A 0,5 điểm Câu 6 D 0,5 điểm Tổng 3 điểm II. Phần tự luận Câu 1: (4đ) Học sinh trả lời đảm bảo các ý sau: a. Theo em, suy nghĩ của các bạn là không đúng (1đ) Vì nghề làm lồng đèn cũng là một nghề truyền thống và là truyền thống tốt đẹp của gia đình nhà bạn Bình. Vì vậy, việc bạn Bình yêu và tự hào về nghề làm lồng đèn là đúng đắn. Các bạn khác không được phép chế giễu, coi thường nghề truyền thống của gia đình bạn. (1.5đ) b. Điều em học tập được ở bạn Bình: Luôn giữ gìn, kế thừa và phát huy nghề truyền thống của gia đình, quê hương mình.(1.5đ) Câu 2: (3đ) Tình huống: Trên đường Hoa đi học có gặp 1 nhóm bạn đi xe hàng 3, nhóm bạn này đã va vào 1 bà cụ đi ngược chiều, nhóm bạn đã không giúp đỡ cụ dậy mà còn bỏ đi. Trong trường hợp này em có nhận xét gì về hành vi của nhóm bạn. Nếu là Hoa, em sẽ làm gì? – Nhận xét hành vi của nhóm bạn: Tham gia giao thông không văn minh, đi xe hàng 3, gây ảnh hưởng tới an toàn giao thông của mình và người khác. – Nếu là Hoa, em sẽ làm gì? + Phê bình, nhắc nhở nhóm bạn, đỡ bà cụ dậy. (GV tùy theo cách xử lí tình huống của HS để cho điểm phù hợp). GV: Sau khi kết thúc hoạt động, giáo viên cần nhận xét, đánh giá ý thức chuẩn bị, tham gia thực hiện các nhiệm vụ của học sinh. Khi đánh giá học sinh, cần kết hợp các hoạt động HS đã làm để đánh giá với sự trân trọng những sáng tạo cá nhân của các em, tránh áp đặt cứng nhắc.