Bản đặc tả, ma trận và đề kiểm tra học kì II môn Công nghệ Lớp 6 - Cánh diều - Năm học 2022-2023 - Trường THCS Phong Sơn (Có đáp án)

doc 14 trang Hòa Bình 13/07/2023 11341
Bạn đang xem tài liệu "Bản đặc tả, ma trận và đề kiểm tra học kì II môn Công nghệ Lớp 6 - Cánh diều - Năm học 2022-2023 - Trường THCS Phong Sơn (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docban_dac_ta_ma_tran_va_de_kiem_tra_hoc_ki_ii_mon_cong_nghe_lo.doc

Nội dung text: Bản đặc tả, ma trận và đề kiểm tra học kì II môn Công nghệ Lớp 6 - Cánh diều - Năm học 2022-2023 - Trường THCS Phong Sơn (Có đáp án)

  1. PHÒNG GD-ĐT PHONG ĐIỀN KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022-2023 TRƯỜNG THCS PHONG SƠN MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP 6 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Mức độ nhận thức Tổng Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Số CH Đơn vị kiến Thời % tổng TT kiến Thời Thời Thời Thời thức Số Số Số Số gian điểm thức gian gian gian gian TN TL CH CH CH CH (phút) (phút) (phút) (phút) (phút) 1.1.Trang phục 2 1,5 2 15 3 1 16,5 37,5 1.2. Các loại vải thông Trang dụng dùng 1 0,75 1 1,5 2 2,25 5 phục và 1 thời để may trang trang phục. 1.3. Sử dụng và bảo quản trang 2 1,5 1 1,5 3 3 7,5 phục 1.3.Thời trang 1 0,75 1 0,75 2,5
  2. Thông hiểu: - Trình bày được cách lựa chọn trang phục phù hợp với đặc điểm và sở thích của bản thân. - Trình bày được cách lựa 2 chọn trang phục phù hợp với tính chất công việc và điều kiện tài chính của gia đình. Phân loại được một số trang phục trong cuộc sống. Vận dụng: Lựa chọn được trang phục phù hợp với đặc điểm và sở thích của bản thân, tính chất công việc, điều kiện tài chính. Vận dụng cao: Tư vấn được cho người thân việc lựa chọn và phối hợp trang phục phù hợp với đặc điểm, sở thích của bản thân, tính chất công việc và điều kiện tài chính của gia đình. 1.2. Các loại vải thông Nhận biết: 1 dụng dùng để may trang - Kể tên được các loại vải thông
  3. thông dụng. Nêu được cách bảo quản một số loại trang phục thông dụng. Thông hiểu: - Giải thích được cách sử dụng một số loại trang phục thông dụng. 1 - Giải thích được cách bảo quản trang phục thông dụng. Vận dụng: Sử dụng và bảo quản được một số loại trang phục thông dụng. 1.4 Thời trang Nhận biết: - Nêu được những kiến thức cơ bản về thời trang. 1 - Kể tên được một số phong cách thời trang phổ biến. - Thông hiểu: - Phân biệt được phong
  4. (Ví dụ: Nồi cơm điện, bếp điện, đèn điện, quạt điện, máy điều hoà, ). Thông hiểu: - Mô tả được nguyên lí làm việc của một số đồ dùng điện trong gia đình (Ví dụ: Nồi cơm điện, bếp điện, đèn điện, quạt điện, máy điều hoà, ). Vận dụng: Vẽ được sơ đồ khối của một số đồ dùng điện trong gia đình (Ví dụ: Nồi cơm điện, bếp điện, đèn điện, quạt điện, máy điều hoà, ). 2.2 . An toàn điện trong Nhận biết: gia đình - Nêu được một số lưu ý khi lựa chọn đồ dùng điện trong gia đình tiết kiệm 1/2 năng lượng.
  5. Vận dụng: - Sử dụng được một số đồ 1/2 dùng điện trong gia đình đúng cách, tiết kiệm và an toàn. Vận dụng cao: Lựa chọn được đồ dùng điện tiết 1/2 kiệm năng lượng, phù hợp với điều kiện gia đình. Tổng 9,5 4,5 1/2 1/2
  6. Câu 7. Trang phục có kí hiệu như sau cho biết điều gì? A. Có thể giặt B. Không được giặt C. Chỉ giặt bằng tay D. Có thể sấy Câu 8. Trước khi giặt quần áo người ta cần phân loại quần áo nhằm mục đích gì? A. Để là quần áo nhanh hơn. B. Để quần áo sạch hơn, không bị phai màu, lẫn màu. C. Để là riêng từng nhóm quần áo theo loại vải. D. Để dễ cất giữ quần áo sau khi là. Câu 9 . Thời trang thể hiện qua: A. Kiểu dáng trang phục, màu sắc trang phục B. Màu sắc trang phục, chất liệu trang phục C. Chất liệu trang phục, kiểu dáng trang phục D. Kiểu dáng trang phục, màu sắc trang phục, chất liệu trang phục. Câu 10 . Bộ phận nào giúp bàn là nóng lên? A. Vỏ bàn là B. Dây đốt nóng C. Rơ le nhiệt D. Ổ cắm điện Câu 11 . Để tiết kiệm điện năng em chọn đồ dùng có nhãn hiêu ghi: A. C. B. D. Câu 12 . Nguyên nhân nào dẫn đến mất an toàn về nhiệt khi sử dụng bàn là điện. A. Không chạm vào đế bàn là. B. Chạm vào tay cầm bàn là C. Chạm vào đế bàn là D. Chạm vào vỏ bàn là II. Tự luận : ( 7 điểm) Câu 1 : ( 3 điểm) Em hãy chỉ ra trang phục học sinh gồm có những vật dụng đi kèm nào? Nêu vai trò của các vật dụng đó? Câu 2 : ( 3 điểm) Trình bày một số biện pháp an toàn khi sử dụng điện ? Câu 3: (1 điểm) Kể tên những trường hợp mất an toàn về điện mà em biết? .Hết
  7. Hoàng Phước Nguyên Nguyễn Hải Âu